פירוק שיתוף ארבע עונות הוד השרון – חלוקת כספים ראשונה

ככל שהינכם זכאים לקבלת כספים בגין מכירת זכויותיכם במקרקעין הידועים כחלקה 798 בגוש 6442 הינכם מתבקשים לפעול בהתאם לאמור להלן.
בכפוף למסירת כל המסמכים והאישורים המבוקשים להלן, תטופל פנייתכם בתוך כ- 14 ימי עסקים.
נא מלאו את פרטיכם הבאים: