חלוקת כספים במגרש 4009

ככל שהינכם זכאים לקבלת כספים בגין מכירת זכויותיכם במקרקעין הידועים כחלקה 50 בגוש 6591 המהווים את מגרש 4009 הינכם מתבקשים לפעול בהתאם לאמור להלן.
הטיפול בפנייה הינו כ-14 ימי עסקים.
נא מלאו את הפרטים הבאים: