נכסים בכינוס ולמכירה

הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש בשטח רשום של כ-4,705 מ"ר ברחוב הורוביץ, פינת הרחובות פוקס ובן גפן בגדרה

בתוקף תפקידה ככונסת נכסים לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין המהווה מגרש, בשטח רשום של 4,705 מ"ר (לפי נסח רישום מקרקעין), מצוי ברחוב הורוביץ, פינת הרחובות פוקס ובן גפן בגדרה וידוע כחלקה 33 בגוש 3875, עליו בנוי שלד של מבנה הידוע כ"מבנה … להמשיך לקרוא

קול קורא לאיתור נכסים לרכישה

למשרדנו לקוח רציני המעוניין לרכוש נכסים בתל אביב רבתי.   הנכסים הדרושים הינם בניינים להריסה, בניינים בעלי זכויות בניה בלתי מנוצלות, בניינים לשימור (מחמיר ורגיל) וכן מגרשים לבניה רוויה בשטח של 500 מ"ר לפחות.   פניות רלוונטיות ניתן להגיש למשרדנו … להמשיך לקרוא